Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme Vuorovaikuttamon nettisivuston evästeiden käytöstä, sekä henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta ja käsittelystä.

 

Evästeiden (Cookies) käyttö

Eväste on pieni tiedosto, joka on tallennettu tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi ja josta se haetaan seuraavien käyntien aikana. Jos käyt sivustollamme, oletamme, että hyväksyt evästeiden käytön.

Käytämme evästeitä:

 • Kävijäliikenteen analysointiin ja tilastointiin.
 • Mainosten ja ilmoitusten kohdentamiseen.

 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Vuorovaikuttamo

Yhteystiedot:
Pitkänkalliontie 6 A 4
02170 Espooo

Info@vuorovaikuttamo.fi

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Petteri Hynönen
petteri@vuorovaikuttamo.fi

Puhelin: O50 5386565

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Pidämme rekisteriä asiakkaistamme, jotka ovat tilanneet Vuorovaikuttamolta palvelua.
 • Pidämme myös vapaaehtoiseen yhteystietojen luovuttamiseen perustuvaa rekisteriä niistä henkilöistä, jotka haluavat tilata Vuorovaikuttamon sähköposti-uutiskirjeen.

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Sähköposti-uutiskirjeen lähettäminen.
 • Vuorovaikuttamon palveluista kertominen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen.

 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Yrityksen nimi
 • Yhteyshenkilön/henkilöiden nimi
 • Yrityksen osoite
 • Yrityksen ja yhteyshenkilön sähköposti
 • Yrityksen ja yhteyshenkilön puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetusta palveluista
 • Yhteydenottojen ajankohdat
 • Muistiinpanot yhteydenottojen sisällöstä

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä mainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Sähköposti-uutiskirjelistallemme rekisteröitynyt henkilö voi poistaa tietonsa listalta, jokaisessa lähettämässämme sähköposti-uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Tietolähteet

Rekisteröitävät tiedot on saatu:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
 • Asiakkaalta itseltään sivustolla olevan sähköposti-uutiskirjeen tilaus -verkkolomakkeen kautta.

 

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Vuorovaikuttamon ulkopuolelle.

Vuorovaikuttamo kuitenkin käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite ja yrityksen nimi ja puhelinnumero, jos ne ovat tiedossa, sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä.

MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Se kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisää tietoa: MailChimp

Lisäksi tietoja siirretään laskutuksen yhteydessä maksupalvelun tarjoajalle (Danske Bank Oyj) laskutusta varten.

 

 

Käsittelyn kesto

 • Yrityksen yhteystietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Sähköposti-uutiskirjelistallemme rekisteröitynyt henkilö voi poistaa tietonsa listalta, jokaisessa lähettämässämme sähköposti-uutiskirjeessä olevan linkin kautta, tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän yllä mainittuun osoitteeseen.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.