Työpajat: Luottamusta, jaettua ymmärrystä ja konkreettisia toimenpiteitä

Aika tuntuu olevan yksi nykyajan niukimmista resursseista. Yhä enemmän haluttaisiin saada aikaan yhä lyhyemmässä ajassa. Tehokkuuden mentaliteetissa ei aina malteta ottaa kaikkia asianosaisia mukaan muutoksen suunnitteluun. Usein koko henkilöstön osallistuminen olisi kuitenkin ratkaisevan tärkeää, jotta saadaan luotua jaettua ymmärrystä sekä vietyä uusia asioita käytäntöön.

Välitön vuorovaikutus on monissa organisaatioissa vähentynyt sähköisten alustojen ja paikasta riippumattoman työn lisääntymisen myötä. Työpaja on hyvä keino saada ihmiset kohtaamaan, tutustumaan ja jakamaan tilannekuva keskenään. Työpajassa voidaan käyttää menetelmiä, jotka kehittävät vuorovaikutusta ja tukevat keskinäisen luottamuksen vahvistumista. Tämä on samalla reitti yhteisöllisen identiteetin kirkastamiseen ja yhteistoiminnan sujuvoittamiseen.

Neljä ohjetta työpajan vetämiseen:

1. Laadi selkeä ohjelma ja tavoitteet työpajalle.

2. Käytä työtapoja, joissa kaikkien ääni tulee kuulluksi. Kokeile ennakkoluulottomasti erilaisia työmuotoja. Pidä yllä hyvää henkeä omalla käyttäytymiselläsi. Huumorikaan ei ole haitaksi.

3. Pidä kaikkia mielipiteitä yhtäläisessä arvossa – Kaikille kommenteille on syynsä ja ne vievät jaettua ymmärrystä eteenpäin. Uskalla esittää erilaisia, rohkeitakin vaihtoehtoja asioiden ratkaisemiseksi.

4. Priorisoikaa. Sopikaa konkreettisista toimista vastuineen ja aikatauluineen. Tee yhteenveto työpajan löydöksistä.

Viime vuosina olemme toteuttaneet työpajoja soveltavan draaman menetelmiä käyttäen. Draaman omalaatuisuus syntyy siitä, että se antaa mahdollisuuden tutkia kiinnostuksen kohteena olevaa asiaa tunteiden, käyttäytymisen tai vuorovaikutuksen kautta. Draaman avulla voidaan esimerkiksi konkretisoida ja muotoilla (prototypoida) haastavia vuorovaikutustilanteita.

Draamallisin harjoittein voidaan myös osallistaa. Tällöin käsitellyt asiat kiinnittyvät paremmin osallistujien omaan kokemusmaailmaan ja henkilökohtainen oppiminen tehostuu. Tiedollisessa mielessä draamamenetelmien erityinen vahvuus on erilaistavan keskustelun syntyminen, mikä on puolestaan reitti uuteen ymmärrykseen ja -tietoon.

Yhdessä luodut sisällöt ovat ryhmälle muodostunutta jaettua ymmärrystä. Jaettua ymmärrys muodostaa kollektiivisen pohjan asioiden edelleen prosessoinnille, kaikkien sitoutumiselle ja sitä kautta todelliselle toimintatapojen muutokselle.

 

Jouko Myllyoja

Kirjoittaja Jouko Myllyoja on tiedon jalostamiseen liittyvien prosessien suunnittelija ja fasilitaattori. Joukon kiinnostuksen kohteet ulottuvat organisaatioiden kehittämisestä, prosessien muotoilun kautta työelämän teatterillisiin kehittämismenetelmiin. Vapaa-ajalla hänet voi löytää lenkkipolulta tai sienimetsästä.

https://www.linkedin.com/in/jouko-myllyoja-b5106b12/

Jouko Myllyoja kertoo lisää taidelähtöisistä työpajamenetelmistä:

Avainsanat:
Ei kommentteja

Jätä kommentti